Email: vaidacamaras@hotmail.com
 
     
  

Şcoala în secolul vitezei

În anul 2003 am participat la proiectul lansat de ISJ Cluj intitulat Şcoala în secolul vitezei. Acest proiect a fost derulat în anii şcolari 2003/2004 şi 2004/2005 şi s-a bazat pe un parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII Palatca. În cadrul acestui proiect am realizat o ediţie specială a revistei bilingve a şcolii în Idők - Timpuri în colaborare cu partenerii noştri.

Obiectivul principal al acestui proiect a fost valorificarea şi transmiterea culturilor paralele în comunităţile multietnice din Vaida-Cămăraş, respectiv Palatca. Pe lângă acesta am urmărit şi îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor între şcoală şi comunitate, cunoaşterea şi păstrarea valorilor interculturale şi demonstrarea factorului esenţial (a şcolii) în viaţa comunităţii.

În cadrul acestui proiect a fost efectuată un sondaj de opinie în rândul comunităţii locale pentru adunarea de date istorice, etnice, culturale, sociale şi religioase şi realizarea monografiei satului pe care le-am comparat cu datele existente deja. Totodată am organizat o etno-şezătoare pe parcursul căreia elevii participanţi au avut posibilitatea de a cunoaşte tradiţiile celorlalte etnii.

În anul şcolar 2004/2005 am organizat activitatea "Ziua pământului" care a fost apreciată atât de mass-media locală, cât şi de reprezentanţii inspetoratului judeţean care a acordat premiul special şcolii noastre. Elevii participanţi activ la activităţi au beneficiat de o excursie la Bonţida şi la Răscruci organizată de Fundaţia Kallós Zoltán Alapítvány, excursie în cadrul căreia elevii au avut posibilitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele legate de obiceiurile populare.

Contact:

str. Principală, 223A
407124 Vaida-Cămăraş
Com. Căianu, Jud. Cluj
Tel: +4-0264-276.376

 

 

 

   
     

Şcoala noastră | Vaida-Cămăraş | Proiecte | Cadre didactice | Elevi | Rezultate
Calendarul activităţilor | Galerie foto

Copyright © 2007; Katona Hajnal § Mihályfalvi Katalin