Email: vaidacamaras@hotmail.com
 
     
  

Octombrie - noiembrie 2007

- titlul proiectului: Săptămâna cântecului popular şi a folclorului maghiar

- proiect iniţiat de: Fundaţia Communitas
- depunerea proiectului: octomrie 2007
- perioada de derulare: 23 noiembrie 2007

- obiectivele proiectului: aprofundarea cunoştinţelor acumulate în timpul orelor de limbă si literatură maghiară si de a utiliza acestea în mod creativ si independent

- responsabil proiect: Katona Hajnal

Martie - decembrie 2007

- titlul proiectului: Integrare prin www

- proiect iniţiat de: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
- depunerea proiectului: martie 2007
- perioada de derulare: iulie - decembrie 2007

- obiectivele proiectului: crearea unui context care să faciliteze accesul la informaţie
- responsabil proiect: Katona Hajnal
- echipa de proiect: Mihályfalvi Katalin, Forgács István, Vincze-Német Éva (cadre didactice ale Şcolii Vaida-Cămăraş), Tuluc Ilisie, Iacob Ionela, Zanc Romulus (cadre didactice ale Şcolii Căianu Mic)

Mai 2005 - decembrie 2006

- titlul proiectului: Proiect pentru învăţământul rural
- titlul subproiectului: Biblioteca şcolară - un izvor al culturii

- project iniţiat de: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Banca Mondială
- depunerea subproiectului: mai 2005
- perioada de derulare: februarie 2006 - decembrie 2006

- obiectivele proiectului: deschiderea şcolii către comunitatea locală şi întărirea parteneriatului şcoală-comunitate prin activităţi organizate în biblioteca şcolii
- responsabil proiect: Mihályfalvi Katalin, Simona Itu
- echipa de subproiect: Felházi Erzsébet, Forgács István, Katona Hajnal, Mérai Katalin, Udvar Elza (cadre didactice), Tóth Árpád, Kutas Erzsébet, Lőrincz Mária (reprezentanţii comunităţii locale), elevii şcolii

Noiembrie 2003 - mai 2005

- titlul proiectului: Şcoala în secolul vitezei

- proiect iniţiat de: Inspectoratul Judeţean Cluj

- responsabil proiect: Mihályfalvi Katalin
- echipa de subproiect: Simona Itu, Marton Melinda, Sorbán Veronika, (cadre didactice), Farkas Ferenc, Udvar Elza (membrii comunităţii)

***

- concurs publicat de: Fundaţia Apáczai, Fundaţia Kallós Zoltán

- bunuri obţinute prin concurs: materiale didactice (tablă magnetică, consumabile), dulap pentru cărţi

2002/2003

- concurs publicat de: Fundaţia Apáczai, Fundaţia Kallós Zoltán

- bunuri obţinute prin concurs: materiale sportive (saltele, mingi de volei, baschet şi fotbal, plase de volei, masă de ping-pong), televizor color, video-player, un calculator performant cu DVD-reader si CD-writer, masă pentru cancelarie, consumabile

2000/2001

- titlul proiectului: Integrarea europeană porneşte de la noi

- proiect iniţiat de: Fundaţia Soros

- responsabil proiect: Dezső Réka

- bunuri obţinute prin proiect: calculatoare, scanner, imprimantă

Contact:

str. Principală, 223A
407124 Vaida-Cămăraş
Com. Căianu, Jud. Cluj
Tel: +4-0264-276.376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Şcoala noastră | Vaida-Cămăraş | Proiecte | Cadre didactice | Elevi | Rezultate
Calendarul activităţilor | Galerie foto

Copyright © 2007; Katona Hajnal § Mihályfalvi Katalin