Email: vaidacamaras@hotmail.com
 
     
  

Biblioteca şcolară - un izvor al culturii

Subproiectul Biblioteca şcolară - un izvor al culturii a fost derulată în perioada februarie - decembrie 2006 în cadrul proiectului pentru Învăţământ Rural lansat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi finanţat 90% de Banca Mondială în şi 10% de către comunitatea locală.

Obiectivele proiectului au fost înfiinţarea unei biblioteci şcolare şi reînnoirea fondului de carte existent însă neadecvat cerinţelor curriculare actuale. Ne-am propus de asemenea deschiderea şcolii către comunitatea locală şi întărirea parteneriatului şcoală-comunitate prin activităţi organizate în biblioteca şcolii.

În cadrul subproiectului "Biblioteca şcolară-un izvor al culturii" am desfăşurat mai multe activităţi în cadrul cărora elevii participanţi activ la acestea au avut posibilitatea de a dobândi o cunoaştere mai amplă a lumii cărţilor.

Prima activitate cu titlul "Cartea mea e cartea noastră" s-a desfăşurat în perioada 4-12. februarie 2006, adică în perioada vacanţei intrasemestriale a elevilor. Obiectivele majore ale acesteia au fost ca elevii şcolii să redacteze împreună cu profesorii de specialitate lista cu cărţile acceptate ca donaţii în conformitate cu programa şcolară, să realizeze colecte de cărţi şi/sau bani de la comunitate pentru achiziţionarea de volume noi, respectiv să consemneze contribuţia localnicilor pe liste speciale. Pe parcursul acestei activităţi elevii împărţiţi pe grupe de câte patru şi pe zile, au luat la rând fiecare strâduţă din sat pe la fiecare casă cu câte un tabel nominal unde au consemnat numele donatorului, tipul donaţiei, cuantumul şi i-au rugat pe localnici să se semneze. Astfel elevii claselor V-VIII. care au participat şi-au dezvoltat simţul responsabilităţii lor faţă de comunitate, respectiv au dobândit simţul datoriei pe care o au legat de cultura proprie.

"Cunoaşte-ţi valorile!" a fost titlul celei de-al doilea activităţi, care a avut loc în data de 20. februarie 2006. Ín cadrul acesteia preotul reformat al satului, Tóth Árpád, a ţinut o prezentare despre sciitorul şi episcopul reformat Makkai Sándor care în timpul primului război mondial a fost preotul satului. Motoul prezentării "Fiecare viaţa vrea să devină mare" a fost luat din romanul Holttenger (1923) scris de episcop despre satul Vaida-Cămăraş, şi a fost ales de ESP şi ca motoul şcolii, respectiv al bibliotecii înfiinţate. După prezentare elevii au fost chestionaţi în legatură cu cele auzite, dar totodată s-a supus la vot şi ideea ca biblioteca să poarte numele scriitorului Makkai Sándor, vot la care 90% din elevi au răspuns pozitiv.

Sub titlul "Copacii sunt sursele cărţilor" în perioada 1-31. martie am organizat un cerc de biologie ale cărui obiective majore au fost ca elevii să identifice principalele materiale pe care se scria în trecut, să cunoască traseul fabricării hârtiei şi să realizeze importanţa reciclării acesteia pentru sistemul ecologic. Pe parcusul acestei activităţi cei 15 elevi selectaţi au participat la o prezentare despre drumul cărţii, au vizionat casete video, au realizat planşe, pictura pe piatră, semne de carte.

În data de 12. mai 2006 am organizat în biblioteca deja amenajată o activitate deschisă la care au fost invitaţi atât inspectorii UJIP care ne-au ajutat la implemetarea proiectului, cât şi mass-media. Obiectivele activităţii intitulate "Scriitorii şi cartea" au fost ca elevii să vizualizeze în creaţii proprii imaginile artistice din operele eminesciene, să prezinte structura unei cărţi, să reconstituie drumul cărţii de la scriitor la cititor. Elevii au fost împarţiţi pe grupe având ca sarcină prezentarea unor aspecte diverse legate de carte şi universul ei. Evaluarea activităţii s-a făcut prin panouri expozitive cu semne de carte, desene, coperte şi planşe realizate de elevi, utile ca material didactic şi pe mai departe.

În cursul lunii octombrie-noiembrie s-a derulat una dintre activităţile finale ale proiectului intitulată "Drumul cărţii" care a avut ca scop cunoaşterea etapelor de constituire a unei cărţi de la editare la legare şi comercializare, precum şi familiarizarea elevilor cu procesul de înregistrare şi evidenţă a cărţilor. Ca atare, elevii, însoţiţi de cadre didactice şi părinţi, au efectuat vizite tematice la imprimeria "Ardealul" din Cluj-Napoca şi la bibliotecile "Octavian Goga" din Cluj-Napoca şi "Teleki-Bolyai" din Târgu-Mureş.

Ultima activitate din cadrul prooiectului a fost redactarea ediţiei speciale a revistei şcolii bilingve Idők - Timpuri. Până acum toate numerele apărute au fost redactate şi scoase la imprimantă în şcoală sau în Cluj-Napoca. Datorită faptului că în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural am primit o sumă semnificativă pentru a putea duce revista la o tipografie, de Crăciun am putut face cadou elevilor şi părinţilor participanţi activ la proiect o revistă "adevărată", mulţumindu-i astfel pentru munca serioasă şi ajutorul dat în de-alungul a celor 9 luni.

Contact:

str. Principală, 223A
407124 Vaida-Cămăraş
Com. Căianu, Jud. Cluj
Tel: +4-0264-276.376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

Şcoala noastră | Vaida-Cămăraş | Proiecte | Cadre didactice | Elevi | Rezultate
Calendarul activităţilor | Galerie foto

Copyright © 2007; Katona Hajnal § Mihályfalvi Katalin