Email: vaidacamaras@hotmail.com
 
     
 

 

Az iskolai könyvtár - a kultúra forrása

Az iskolai könyvtár - a kultúra forrása címet viselő projektünket 2005-2006 között bonyolítottuk le a Tanügyminisztérium által meghirdetett Falusi Oktatásfejlesztési Program keretén belül. Ennek célja egy könyvtárterem létesítése és meglévő, de elavult könyvállományunk bővítése volt.

A projekt céljainak megvalósításához és a különböző tevékenységek lebonyolításához szükséges pénzösszeg 90%-át Románia kormánya és a Világbank, a hátralevő 10%-ot pedig a faluközösség állta.

A projekt lebonyolítását felölelő 9 hónap alatt több tevékenységet is folytattunk, melyek keretén belül diákjainknak lehetőségük nyílott arra, hogy mélyrehatóbban megismerjék a szövegek és könyvek világát.

Első tevékenységünk, Az én könyvem a mindannyiunk könyve, 2006. február 4-12. között zajlott, vagyis a tanulók félévközi vakációjában. Legfőbb célja e tevékenységnek az volt, hogy a diákok a tanügyi káderekkel együttesen bevezessék a könyvállomány leltárát, valamint könyvekből vagy anyagiakból álló adományokat gyűjtsenek a faluközösség tagjaitól. A négytagú csoportok mindenikét egy-egy napra osztottuk be, amikor a megadott utcácskák minden kapujánál bekopogtak, s megkérdezték a falubeliektől, szeretnének-e adományozni az iskola részére könyvet vagy más anyagi javat. Az adományozók nevét, az adományok típusát és mennyiségét egy külön erre a célra szerkesztett táblázatba jegyezték, melyet minden adományozó aláírt. Így a tevékenységen résztvevő V-VIII. osztályos tanulóinkban sikerült kialakítanunk és fejlesztenünk nemcsak önnön felelősségtudatukat, de a közösség és a saját kultúrájuk iránti kötelességérzetüket is. Semmi sem bizonyította ezt jobban, mint az a tény, hogy saját ötletük által vezérelve a diákok kis adománydobozokat készítettek és helyeztek el a falu különböző pontjain (postahivatalban, üzletekben), és nem csekély összeget sikerült így gyűjteniük a könyvtár részére.

Második tevékenységünk az Ismerd meg értékeid! címet viselte. A 2006. február 20-án zajló tevékenység keretén belül Tóth Árpád református lelkész tartott előadást Makkai Sándor református püspök és író életéről és munkásságáról. Az előadás mottója "Minden élet naggyá akar lenni" volt, mottó mely Makkai Sándor Vajdakamarásról írott Holttenger című művéből származik, s melyet később a Projektcsoport a létrehozott könyvtár mottójául választott. Az előadást követően, az elsajátított ismeretek felmérése alkalmával szavazás alá bocsátottuk azon ötletet miszerint az új könyvtár Makkai Sándor nevét viselje. A diákok 90%-a igennel válaszolt.

A könyvállomány elrendezését követően megkezdődtek az új könyvtárhelység leválasztását célzó munkálatok. Amíg a tantermükben munkálatok folytak, a VIII. osztályosok óráit a tanári szobában vagy más osztálytermekben tartottuk.

Márciusban A fák a könyvek forrásai címmel lebonyolított tevékenység keretén belül biológiakör alakult. Ennek első tevékenysége a papír útjáról szóló kiselőadás volt. Ezt követték a Felházi Erzsébet biogeográfia-tanár vezette tevékenységek, melyek a különféle információ-hordozó eszközök, valamint a falukörnyéki növényzet megismerését célozták.

Május 4-én megérkeztek az új könyvtár bútrai. A könyvtár berendezésével egyidőben a diákok a 2006. május 12-ére tervezett Írók és könyvek című rendezvény keretén belül tartott előadásaikra/bemutatóikra készültek: egyesek szemléltetőeszközöket készítettek, mások a bemutatón felhasznált egyéb segédanyagokat próbálgatták.

Az Írók és könyvek című rendezvény célja az volt, hogy diákjaink jobban megismerjék a könyvek világát, illetve a könyveknek az emberiség fejlődésében játszott szerepét.

Műsorunk a VIII. osztályosok előadásával kezdődött, akik Vörösmarty Mihály azon kérdésére próbáltak válaszolni, hogy "Ment-e a könyvek által a világ elébb?" Őket a V-VI. osztályosok követték, akik a falu múltját és lehetséges jövőjét, illetőleg a könyvtárnak az egyén és a közösség fejlődésében játszott szerepét mutatták be.

A bemutatók után megnyitottuk új könyvtárunkat, ahol meghívottainknak az V. osztályosok a könyv szerkezetéről és típusairól, a hatodikosok, illetve a hetedikesek a hagyományos és digitalizált könyvnek az írótól az olvasóig vezető útjáról beszéltek. Előadásaikat követően ismét a VIII. osztályosok léptek színre, akik Eminescu-versek vizuális elemei alapján készített rajzaikat mutatták be. A műsort a IV. osztályosok zárták könyvekről szóló angol versekkel.

Meghívottaink többek között a helyi önkormányzat és a szülői bizottság képviselői, valamint Rodica Rus és Mihaela Răşinaru programvezetők voltak. Rendezvényünkön résztvettek ugyanakkor a román nyelvu Ziarul Clujeanului napilap és a Kolozsvári Rádió szerkesztői is.

A könyv útja című tevékenységre már a 2006-2007-es tanévben, 2006. november 1-jén és 2-án került sor. Ennek keretén belül kétnapos kirándulást szerveztünk, melyen a programban aktívan résztvevo jelenlegi diákjaink, az előző tanévben végzett VIII. osztály tanulói, a faluközösség néhány tagja, valamint a tanárok vettek részt. A kirándulás célja elsősorban a könyvek világáról eddig szerzett ismeretek elmélyítése volt.

Első állomásunk a kolozsvári Ardealul nyomda volt, ahol a tanulóknak lehetőségük nyílott a könyvkészítés folyamatának végigkísérésére. A nyomda látogatását követően az Octavian Goga Megyei Könyvtár központi épületébe látogattunk. Könyvtárlátogatás céljával indultunk Marosvásárhelyre is, ahol a Teleki-Bolyai Könyvtárat tekintettük meg.

Marosvásárhelyről szálláshelyünk fele, Gyergyószentmiklósra indultunk. Innen másnap folytattuk a kirándulást - ezúttal nem kulturális intézmények, hanem turisztikai érdekességek megtekintése volt célunk. A Gyilkos-tó és a Békási-szoros mellett hazajövet Szovátán is megálltunk, s megtekintettük a Medve-tavat is.

Utolsó tevékenységünk a projekten belül az Idők - Timpuri iskolaújság különszámának megjelentetése volt. Eddig az iskolalap minden számát az iskolában szerkesztettük, és pénzalap hiányában itt vagy Kolozsváron nyomtattuk ki. Annak köszönhetően, hogy a Falusi Oktatási Program keretén belül az iskola külön erre is pénzt kapott, különszámunkat nyomdába vihettük, és "valódi" lapot nyújthattunk át diákjainak és a faluközösség - a tevékenységeken aktívan résztvevő - tagjainak karácsonyi ajándékként, de elismerésül és köszönetképpen is azért a komoly munkáért, melyet a projekt lebonyolítása alatt folytattak.

Elérhetőség:

str. Principală, 223A
407124 Vaida-Cămăraş
Com. Căianu, Jud. Cluj
Tel: +4-0264-276.376

 

 
   
   
     

Iskolánkról | Vajdakamarás | Projektjeink | Tanügyi káderek | Diákok | Eredményeink
Eseménynaptár | Fórum | Hasznos linkek | Képgaléria

Copyright © 2007; Katona Hajnal § Mihályfalvi Katalin