Email: vaidacamaras@hotmail.com
 
        
 

 
Iskolánk szerepe a közösség életében

Bár - a faluközösség történetét tekintve - a tanulás sokáig nem játszott fontos szerepet a lakosság életében, az utóbbi évek folyamán sikerült egy olyan oktatási folyamatot megalapozni, melyen keresztül megváltoztathatjuk e közösség gondolkodásmódját. A falubeliek nagyrésze mindössze általános iskolai végzettséggel rendelkezik, jelenleg azonban egyre több diák szeretne továbbtanulni, s végzi el Kolozsváron a középiskolát, sőt, néhányan az egyetemet is.

A vezetőség és a tanügyi káderek egyaránt nyitottak a Tanügyminisztérium által megfogalmazott új oktatási rendszer bevezetése iránt, s a diákok kreativitásának és eredetiségének fejlesztését helyezik előtérbe. Így tanulóinkat (a kötelező tantárgyak keretén belül elsajátított) elméleti és (az osztályfőnöki órákon, valamint a külöböző rendezvények folyamán szerzett) gyakorlati ismeretekkel készítjük fel az életre.

Céljaink:

* diákjaink tiszteljék embertársaikat fajra, nemzetiségre, nemre, társadalmi pozícióra, vallásfelekezetre való tekintet nélkül
* osszák be szabadidejüket úgy, hogy jó eredményeket érjenek el az iskolában
* tiszteljék nemzeti hagyományaikat
* óvják testi és szellemi épségüket
* becsüljék a kulturális, esztétikai, valamint polgári-erkölcsi értékeket
* kommunikáljanak mikro- és makro szinten egyaránt

Elérhetőség:

str. Principală, 223A
407124 Vaida-Cămăraş
Com. Căianu, Jud. Cluj
Tel: +4-0264-276.376

 

 

 
   
   
     

Iskolánkról | Vajdakamarás | Projektjeink | Tanügyi káderek | Diákok | Eredményeink
Eseménynaptár | Fórum | Hasznos linkek | Képgaléria

Copyright © 2007; Katona Hajnal § Mihályfalvi Katalin